Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης


Η πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά την ανώτερη εκπαίδευση στοχεύει στην ικανοποίηση των τοπικών αναγκών για ανώτερη εκπαίδευση καθώς και στην καθιέρωση της Κύπρου ως περιφερειακό εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο, το οποίο θα αποτελεί πόλο έλξης για διεθνείς ακαδημαϊκούς και φοιτητές.  Το σύστημα ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου διαμορφώνεται από τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερης Εκπαίδευσης όπως προκύπτει από τη Διαδικασία της Μπολόνια.  Η ανώτερη εκπαίδευση στην Κύπρο αποτελείται από τα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα πανεπιστημιακού και μη πανεπιστημιακού επιπέδου.


Booklet in PDF Format

    Φιλοξενία Ιστοσελίδας
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού