Επικοινωνία
 
Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Γωνία Κίμωνος και Θουκιδίδου
1434 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: daae@moec.gov.cy
Tηλ.: 00357 22-800-616/617
Τηλεομοιότυπο: 00357 22-427560

 

 

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού