Επικοινωνία
 
Διεύθυνση

Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Γωνία Κίμωνος και Θουκιδίδου
1434 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dae@moec.gov.cy
Tηλ.: +357 22 800616/617
Τηλεομοιότυπο: +357 22 427560

 

 

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας