Το Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου
 

Διάγραμμα Κυπριακού Εκπαιδευτικού Συστήματος

Το Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου αποτελείται από τις πιο κάτω βαθμίδες:

Προδημοτική Εκπαίδευση:
Η Προδημοτική Εκπαίδευση, διάρκειας ενός χρόνου, είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά ηλικίας 4 8/12 – 5 8/12 ετών. Γίνονται επίσης δεκτά παιδιά άνω των 3 (τριών) ετών. Αυτό το επίπεδο της εκπαίδευσης έχει ως σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών για ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας σε ένα εμπειρικό περιβάλλον το οποίο τα βοηθά στο να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να βελτιώσουν την αυτοεικόνα τους.

Δημοτική Εκπαίδευση:
Η Δημοτική Εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά άνω των 5 8/12 ετών και έχει διάρκεια 6 χρόνια. Σκοπός της Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι να δημιουργήσει και να διασφαλίσει τις αναγκαίες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τα παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης και πνευματικών ικανοτήτων.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
Η Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση προσφέρεται σε δύο τριετείς κύκλους, το Γυμνάσιο (Κατώτερη Μέση Εκπαίδευση) και το Λύκειο (Ανώτερη Μέση Εκπαίδευση) σε μαθητές ηλικιών μεταξύ 12 και 18 ετών.  Το αναλυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα, διαθεματικούς τομείς και διάφορες άλλες δραστηριότητες εκτός του αναλυτικού προγράμματος. 

Όσον αφορά την Ανώτερη Μέση Εκπαίδευση, οι μαθητές, έχουν την επιλογή αντί να φοιτήσουν στο Λύκειο να φοιτήσουν στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, η οποία τους προετοιμάζει, παρέχοντας τους γνώσεις και δεξιότητες, για να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό του τόπου ή να ακολουθήσουν ανώτερες σπουδές στον τομέα που τους ενδιαφέρει.

Μεταλυκειακή Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Μεταλυκειακά Ινστιτούτα ΕΕΚ):
Η Μεταλυκειακή Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση προσφέρει εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε απόφοιτους Μέσης Εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποκτήσουν τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες σε συγκεκριμένα προγράμματα ή γνωστικά αντικείμενα, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα προγράμματα προσφέρονται σε απογευματινό χρόνο, σε πενθήμερη βάση και η φοίτησης είναι διετής.

Ανώτερη Εκπαίδευση:
Στο παρόν στάδιο, λειτουργούν στην Κύπρο δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό και μη-πανεπιστημιακό επίπεδο.

 • Δημόσια Πανεπιστήμια:
  • Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 • Ιδιωτικά Πανεπιστήμια:
  • Frederick University
  • European University Cyprus
  • Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
  • Neapolis University – Pafos
  • University of Central Lancashire – Cyprus

 • Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
  Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο προσφέρεται επίσης από αριθμό Δημόσιων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καμία από τις οποίες δεν έχει καθεστώς πανεπιστημίου. Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ), το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προσφέρει μεταπτυχιακά ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στη Δημόσια Διοίκηση. Τα υπόλοιπα Δημόσια Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προσφέρουν επαγγελματικά προγράμματα σπουδών η διάρκεια των οποίων εκτείνεται από 1 μέχρι 3 ακαδημαϊκά έτη. Τα προγράμματα αυτά δεν παρέχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών δευτέρου κύκλου. Απαραίτητο προσόν για εισαγωγή σε αυτά τα Δημόσια Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης είναι το απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης ή ισότιμο προσόν και με εισαγωγικές εξετάσεις. Τα προγράμματα σπουδών τους θεωρούνται αξιολογημένα. Μετά την ψήφιση του Περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμος του 2015 και 2016, Αρμόδια Αρχή για την αξιολόγηση-πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους είναι ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

 • Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
  Στο παρόν στάδιο λειτουργούν στην Κύπρο 43 Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ). Οι ΙΣΤΕ δεν έχουν καθεστώς πανεπιστημίου αλλά προσφέρουν τόσο ακαδημαϊκούς όσο και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα Προγράμματα Σπουδών τους αξιολογούνται από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας