Διεθνείς Εκπαιδευτικές Εκθέσεις
 
Ημερίδες Ενημέρωσης «Σπουδές στην Κύπρο» 2017
Αλεξανδρούπολη: Δευτέρα, 3 Ιουλίου, Ξενοδοχείο "Αστήρ Εγνατία"
Καβάλα: Τετάρτη, 5 Ιουλίου, Ξενοδοχείο "Galaxy"Η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, μαζί με επτά (7) Πανεπιστήμια της Κύπρου, διοργάνωσε σε Αλεξανδρούπολη και Καβάλα Ημερίδες Ενημέρωσης «Σπουδές στην Κύπρο» με στόχο την ενημέρωση για την πανεπιστημιακή ζωή στην Κύπρο.

  • Αλεξανδρούπολη: Δευτέρα, 3 Ιουλίου, Ξενοδοχείο Αστήρ Εγνατία
  • Καβάλα: Τετάρτη, 5 Ιουλίου, Ξενοδοχείο GalaxyΔελτίο Τύπου
Αφίσα - Πρόσκληση
Προηγούμενες δραστηριότητες
Tρίπτυχο "Σπουδές στην Κύπρο"

Επικοινωνία
Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Γωνία Κίμωνος και Θουκιδίδου
1434 Λευκωσία, Κύπρος
Ιστοσελίδα: www.highereducation.ac.cy
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: daae@moec.gov.cy
Tηλ.: +357 22800616/617
Τηλεομοιότυπο: +357 22427560

Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα
Μορφωτικό Γραφείο Πρεσβείας Κυπριακής Δημοκρατίας
Ξενοφώντος 2Α, 105 57 – Αθήνα
Ιστοσελίδα: http://spititiskyprou.gr
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: spiticy@otenet.gr
Τηλ.: 210 3734934
Τηλεομοιότυπο: 210 37 34 904
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού