Καλωσορίσατε στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης


Η πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά στην Ανώτερη Εκπαίδευση στοχεύει στην ικανοποίηση των τοπικών αναγκών για Ανώτερη Εκπαίδευση, καθώς, επίσης, και στην καθιέρωση της Κύπρου ως Περιφερειακού Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού Κέντρου, το οποίο θα αποτελεί ελκυστικό προορισμό για διεθνείς ακαδημαϊκούς και φοιτητές/τριες. Το σύστημα παροχής Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο διαμορφώνεται με βάση τις παραμέτρους που καθορίζουν τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερης Εκπαίδευσης, όπως προκύπτει από τη Διαδικασία της Μπολόνια. Τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου αποτελούνται από τα Δημόσια Πανεπιστήμια, τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, τις Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


Booklet in PDF Format

    Φιλοξενία Ιστοσελίδας
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας