Συμφωνίες και Μνημόνια Συναντίληψης για την Ανώτερη Εκπαίδευση, τις Επιστήμες και την Αμοιβαία Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών
 
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) καταβάλλει έντονες προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της Κύπρου με άλλες χώρες στον τομέα της Ανώτερης Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει το εκπαιδευτικό της σύστημα διεθνώς αλλά πρωτίστως στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης, όπως προκύπτει από τη διαδικασία της Μπολόνιας.

Η υπογραφή Συμφωνιών και Μνημονίων Συναντίληψης με άλλες χώρες στους τομείς της ΑΕ συμβάλλει θετικά στην προώθηση των ανταλλαγών φοιτητών/τριών και ακαδημαϊκών, ενώ προωθεί και διευκολύνει τη συνεργασία των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης σε κοινά εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα. Διευκολύνει, επίσης, τους/τις φοιτητές/τριες εάν και εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο άλλο κράτος, γεγονός που συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου για την κινητικότητα στην ΑΕ.

Διεθνείς Συμφωνίες για θέματα Αμοιβαίας Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών για πρόσβαση και συνέχιση σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης

H Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει συνάψει «Συμφωνίες για θέματα Αμοιβαίας Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών για πρόσβαση και συνέχιση σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης» με την Ομοσπονδία της Γερμανίας, την Κυβέρνηση της Ιταλίας, την Κυβέρνηση της Ρουμανίας, την Κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, την Κυβέρνηση της Αρμενίας και το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας.

Γερμανία Ιταλία Ρουμανία Ρωσία Κίνα Αρμενία Ιορδανία
Συμφωνίες και Μνημόνια Συναντίληψης


Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει υπογράψει τις πιο κάτω Συμφωνίες και Μνημόνια Συναντίληψης για την Ανώτερη Εκπαίδευση:

Κίνα Κουβέιτ Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Ιαπωνία Ομάν Ιράν Κατάρ
Συμφωνίες με Διεθνείς Οργανισμούς

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει Συμφωνία Σύνδεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως Συνδεδεμένο Μέλος στο Προστάδιο προς Πλήρη Ένταξη, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN).
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας