Μουσική Ακαδημία ARTE
 
Σκοπός και  Φιλοσοφία Εκπαίδευσης:
Στόχος της Μουσικής Ακαδημίας ΑRTE, της πρώτης σχολής μουσικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Κύπρο, είναι να προσφέρει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου μουσικές σπουδές και  εμπειρίες, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην εξέλιξη των ατομικών δυνατοτήτων κάθε φοιτητή. Σκοπός του προγράμματος  είναι η ανάπτυξη της μουσικής κατανόησης, δημιουργικότητας, ατομικής έκφρασης και εκτέλεσης και η διεύρυνση του ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος και της κριτικής σκέψης των φοιτητών. Για την επίτευξη των πιο πάνω, η Ακαδημία ακολουθεί υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή διδασκαλία και αξιολόγηση. Οι απόφοιτοι είναι πλήρως καταρτισμένοι για να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στη διδασκαλία, ερμηνεία, σύνθεση  ή  άλλα  συναφή επαγγέλματα και για περαιτέρω σπουδές ή έρευνα.

Πρόγραμμα Σπουδών/Διάρκεια:

Για να δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών πατήστε στο ακόλουθο εικονίδιο

Οικονομική βοήθεια:
Η Ακαδημία προσφέρει πλήρεις ή μερικές υποτροφίες σε εξαίρετους φοιτητές.


Υπηρεσίες  προς Φοιτητές:
Ο κάθε φοιτητής εποπτεύεται από σύμβουλο καθηγητή ο οποίος τον συμβουλεύει για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τον κλάδο του, έτσι ώστε ο φοιτητής να αισθάνεται περισσότερη σιγουριά και στήριξη. Οι φοιτητές είναι οργανωμένοι σε φοιτητική ένωση η οποία ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ φοιτητών και Ακαδημίας.

Δραστηριότητες:
Φοιτητές της Ακαδημίας λαμβάνουν μέρος τακτικά  σε συναυλίες σε ολόκληρο το νησί. Συμμετέχουν σε διαλέξεις και σεμινάρια τα οποία δίδονται από διάσημους Κυπρίους και ξένους μουσικούς και ακαδημαϊκούς. Φοιτητές της Ακαδημίας παίρνουν υποτροφίες και λαμβάνουν μέρος σε φεστιβάλ και σε θερινές μουσικές σχολές στην Ευρώπη και ΗΠΑ.

Απόφοιτοι της Ακαδημίας συνεχίζουν  τις σπουδές τους σε σπουδαία πανεπιστήμια του εξωτερικού και έχουν λάβει βραβεία και διακρίσεις.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Μουσική Ακαδημία ΑRTE
Λεωνίδου  34-36
1097 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22676823
Τηλεομοιότυπο: +357 22665695
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: academy@artemusic.org
Ιστοσελίδα: www.artemusic.org

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού