Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου
 
Αποστολή και εκπαιδευτική φιλοσοφία
Η Εκκλησία της Κύπρου οραματίζεται τη λειτουργία της «Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου» ως ένα φυτώριο θεολογικής παιδείας, που θα αναπτύσσεται εντός των ορίων της κανονικής δικαιοδοσίας της, για να μορφώνει ανθρώπους, οι οποίοι θα μπορούν να υπηρετήσουν την εκκλησιαστική, πνευματική, κοινωνική, πολιτιστική, εκπαιδευτική και επιστημονική αποστολή της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο και να εξυπηρετούν τη διακονία της Εκκλησίας, εν γένει, τόσο σε τοπικό όσο και σε διορθόδοξο, διαχριστιανικό και διαθρησκειακό επίπεδο.

Προγράμματα σπουδών/διάρκεια φοίτησης:
Θεολογία (4 έτη, Πτυχίο), Υπό αξιολόγηση/πιστοποίηση.

Τo πρόγραμμα Θεολογίας προσφέρει:
  • Ακαδημαϊκή διδασκαλία διεθνούς επιπέδου
  • Εξειδικευμένες γνώσεις για την Εκκλησία της Κύπρου.
  • Σύγχρονη τεχνολογική υποδομή σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον.
  • Χαμηλό κόστος φοίτησης
  • Αναγνώριση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (Υποβλήθηκε αίτηση για αξιολόγηση/πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών Θεολογία (4 έτη, Πτυχίο) στις 30/9/2015).

Οικονομική βοήθεια
Οι φοιτητές της σχολής λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό, συμμετέχουν σε διαλέξεις, σεμινάρια, επιδείξεις μόδας και εκθέσεις με αποκορύφωμα την ετήσια έκθεση της σχολής, η οποία καθιερώθηκε ως ένα σημαντικό ποιοτικό δρώμενο της εικαστικής δραστηριότητας στη Λευκωσία.

Οικονομική Βοήθεια
Κάθε έτος προσφέρεται αριθμός υποτροφιών για νεοεισερχόμενους και υφιστάμενους φοιτητές. Τα είδη των υποτροφιών είναι τα ακόλουθα:
  • Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης σε νεοεισερχόμενους φοιτητές (εξαρτώνται από τον βαθμό του απολυτηρίου Λυκείου)
  • Υποτροφίες για Διακρίσεις σε νεοεισερχόμενους φοιτητές (διακρίσεις στη μουσική, τέχνη, αθλητισμό κ.α)
  • Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης σε υφιστάμενους φοιτητές
  • Υποτροφίες Ήθους και Κοινωνικής Προσφοράς
  • Υποτροφίες Βυζαντινής Μουσικής

Παρέχεται, επίσης, οικονομική βοήθεια σε φοιτητές/τριες, μέλη πολύτεκνων ή εμπερίστατων οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα νοουμένου ότι δεν έχουν τύχει οιασδήποτε υποτροφίας.

Υπηρεσίες προς φοιτητές – Φοιτητική Μέριμνα
Σκοπός της Φοιτητικής Μέριμνας είναι η συμβουλευτική στήριξη των φοιτητών κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Η Φοιτητική Μέριμνα προσφέρει στους/τις φοιτητές/τριες, πληροφορίες σε θέματα φοιτητικής ζωής, στήριξης, στέγασης και οικονομικής βοήθειας κατά την διάρκεια της φοίτησής τους στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου,
Ισοκράτους, 1-7, 1016, Λευκωσία,
Κύπρος

Τηλέφωνο: + 357 22443055
Tηλεομοιότυπο: + 357 22443050
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: admissions@theo.ac.cy, info@theo.ac.cy
Ιστοσελίδα: www.theo.ac.cy
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού