Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.)
 
Στην Κύπρο λειτουργούν 45 εγγεγραμμένες ΙΣΤΕ, που προσφέρουν προγράμματα σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς και μικρότερης διάρκειας επαγγελματικά προγράμματα. Οι σχολές αυτές είναι:


Web Services - Cyprus Ministry of Education and Culture