Ιδιωτικά Πανεπιστήμια
 

Η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης πήρε μια σειρά μέτρων με στόχο τη διεύρυνση της Ανώτερης Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Ένα από αυτά, είναι το νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Πανεπιστημίων.

Η ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των Νόμων 109(1) του 2005 έως 74(Ι) του 2011. Σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους, ιδιωτικές εταιρείες που έχουν εγγραφεί στην Κυπριακή Δημοκρατία μπορούν να υποβάλουν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αίτηση για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Πανεπιστημίου. Αιτήσεις μπορεί επίσης να υποβληθούν από ιδιοκτήτες υφιστάμενων Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) που επιθυμούν να αναβαθμιστεί η Σχολή τους σε πανεπιστήμιο.

Στην Κυπριακή Δημοκρατία λειτουργούν 5 ιδιωτικά πανεπιστήμια με Άδεια Λειτουργίας:
1. Πανεπιστήμιο Frederick (www.frederick.ac.cy)
2. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.euc.ac.cy)
3. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (www.unic.ac.cy)
4. Πανεπιστήμιο Νεάπολης (www.nup.ac.cy)
5. University of Central Lancashire – Cyprus (www.uclancyprus.ac.cy)

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου υπάρχουν στη σελίδα του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dipae.ac.cy
.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού