Μήνυμα Διευθύντριας ΔΑΕ

Σας καλωσορίζω στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΑΕ).

Περιδιαβάζοντας στον ιστότοπο της Διεύθυνσής μας, θα βρείτε πληθώρα πληροφοριών που αφορούν στους στόχους, στις αρμοδιότητες και στο έργο που επιτελείται στη ΔΑΕ, όπως και στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Χώρο της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Κύριοι στόχοι της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης, όπως έχουν τεθεί στον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) είναι:
  1. η διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση της Κύπρου,
  2. η διασφάλιση της ίσης πρόσβασης στην Ανώτερη Εκπαίδευση για όλους και
  3. η καθιέρωση της χώρας μας σε Περιφερειακό και Διεθνές Κέντρο Ανώτερης Εκπαίδευσης.
Η προώθηση των ανωτέρω στόχων είναι πρωταρχική επιδίωξη της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης, όπως και των Υπηρεσιών που ανήκουν σε αυτήν – της Υπηρεσίας Εξετάσεων και της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας.

Ταυτόχρονα, η στήριξη των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου αποτελεί κύριο μέλημα της ΔΑΕ, ώστε στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού τους έργου, να μεγιστοποιήσουν τη συνεισφορά τους στην εξεύρεση λύσεων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος και ιδιαίτερα η Κυπριακή κοινωνία.

Δρ Τέρψα Κωνσταντινίδου
Διευθύντρια Ανώτερης Εκπαίδευσης