Έντυπα

Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.)

Κωδικός ΕντύπουΘέμαΑρχείο
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 001 Δήλωση για Ίδρυση και Λειτουργία ΙΣΤΕ
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 001.1 Αναλυτική Κατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων για Ίδρυση ΙΣΤΕ
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 001.2 Αναλυτική Κατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 002 Προσωπικό Δελτίο Νέου Μέλους Διδακτικού Προσωπικού
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 005 Κατάλογος Διδακτικού Προσωπικού
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 006 Αναλυτική Κατάσταση Φοιτητών Φοιτητριών ΙΣΤΕ
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 007 Συνοπτική Κατάσταση Φοιτητών Φοιτητριών ΙΣΤΕ
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 008 Ονομαστικός Κατάλογος Φοιτητών Φοιτητριών Τρίτων Χωρών ΙΣΤΕ
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 008.1 Χώρα Προέλευσης Φοιτητών Φοιτητριών Τρίτων Χωρών ΙΣΤΕ
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 009 Προσόντα Διδακτικού Προσωπικού κατά Κλάδο Σπουδών ΙΣΤΕ
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 009.1 Σύνολο και Χώρα Προέλευσης Φοιτητών Φοιτητριών Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΙΣΤΕ
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 010 Διοικητικά Στοιχεία Λειτουργίας ΙΣΤΕ
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 016 Δήλωση για Μεταβολή των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Εξοπλισμού ΙΣΤΕ
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 018 Δήλωση για Μεταβολή Στοιχείων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΙΣΤΕ
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 019 Κατάλογος Φοιτητών Φοιτητριών από Τρίτες Χώρες των Ξενοδοχειακών Κλάδων Σπουδών ΙΣΤΕ -Πρακτική Εξάσκηση- 
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 019.1 Κατάσταση Φοιτητών Φοιτητριών ΙΣΤΕ με Κλάδους Σπουδών στα Ξενοδοχειακά
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 020 Αίτηση για Έγκριση των Διδάκτρων και Άλλων Δικαιωμάτων ΙΣΤΕ
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 020.1 Δήλωση των Διδάκτρων ΙΣΤΕ
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 020.2 Δήλωση Άλλων Δικαιωμάτων ΙΣΤΕ
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 020.3 Δήλωση των Διδάκτρων ΙΣΤΕ Αξιολογημένου/Πιστοποιημένου Προγράμματος Σπουδών
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 024 Δείγματα Διπλωμάτων ΙΣΤΕ (από 1-5)
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 024 Δείγματα Διπλωμάτων ΙΣΤΕ (από 6-8)
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 026.1 Δυναμικότητα των Κτιρίων σε Φοιτητές Φοιτήτριες ΙΣΤΕ
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 037 Ονομαστικός Κατάλογος Αποφοιτησάντων Φοιτητών Αποφοιτησασών Φοιτητριών
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 038 Αίτηση για Μετεγγραφή Φοιτητή Φοιτήτριας
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 040 Δήλωση Αλλαγής Επωνυμίας ΙΣΤΕ
ΥΠΑΝ ΔΑΕ 041 Δήλωση για Μεταβολή Ιδιοκτήτη Ιδιοκτήτριας ΙΣΤΕ
ΥΠΑΝ ΔΑΕ Κ20 Δείγμα Ωρολόγιου Προγράμματος Διδάσκοντος Διδάσκουσας
ΥΠΑΝ ΔΑΕ Σ20 Δείγμα Ωρολόγιου Προγράμματος Κλάδου Σπουδών