Ασφάλεια Υγείας

Η ασφάλεια υγείας των φοιτητών/ριών είναι υποχρεωτική.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες όπως επιβεβαιώνουν με το Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, στο οποίο εγγράφονται, ότι αυτό έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις για το θέμα.