Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας είναι ο κύριος παροχέας πληροφοριών που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εκπαίδευση «Ευρυδίκη». Το «Ευρυδίκη» είναι ένα θεσμικό δίκτυο για τη συλλογή, παρακολούθηση, επεξεργασία και διανομή αξιόπιστων πληροφοριών και συγκριτικών μελετών που αφορούν τα συστήματα εκπαίδευσης και τις διάφορες πολιτικές σε όλη την Ευρώπη. Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό σε έντυπη αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες επικεντρώνονται κυρίως στην δομή και την οργάνωση της εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Κατά τα τελευταία χρόνια, η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει δώσει πληροφορίες και έχει συμβάλει στη διεκπεραίωση αριθμού εργασιών στις οποίες συγκαταλέγονται και οι ακόλουθες:
  • The Organization of the Academic Year in Higher Education - 2007/2008
  • Decision-making, Advisory, Operational and Regulatory Bodies in Higher Education
  • European Glossary on Education – Educational Institutions
  • Focus on the Structure of Higher Education in Europe – National Trends in the Bologna Process
  • Key Data on Education in Europe
  • National Summary Sheets
  • Structures of Education, Vocational Training and Adult Education Systems in Europe
ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Δίκτυο Ευρίδικη 22/09/2020