Δράσεις Marie Curie

Οι Δράσεις Marie Curie εμπίπτουν στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα πλαίσια του Προγράμματος ‘People’. Στοχεύουν στην ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση των ανθρώπινων δυνατοτήτων σε σχέση με την έρευνα και την τεχνολογία στην Ευρώπη, παρακινώντας άτομα να γίνουν ερευνητές, ενθαρρύνοντας τους Ευρωπαίους ερευνητές να παραμείνουν στην Ευρώπη και προσελκύοντας στην Ευρώπη τους καλύτερους ερευνητές από όλο τον κόσμο. Οι Δράσεις Marie Curie υποστηρίζουν την εκπαίδευση/εξάσκηση και την ανάπτυξη καριέρας για ερευνητές που λαμβάνουν κάποια θέση σε ευυπόληπτους οργανισμούς στο εξωτερικό (εκτός εθνικών συνόρων).

Βασικές Δράσεις Marie Curie

Υπάρχουν δύο είδη Δράσεων:

Individual driven actions:

 • IEF: Intra-European Fellowship
 • IOF: International Outgoing Fellowship
 • IIF: International Incoming Fellowship
 • ERG: European Reintegration Grant
 • IRG: International Reintegration Grant

Host driven Actions

 • IAPP: Industry-Academia Partnership & Pathway
 • IRSES: International Research Staff Exchange Scheme
 • ITN: Initial Training Network
 • Cofund: Co-funding of regional, national & international Programmes
 • Euraxess: Support for Euraxess’ Services Network
 • Night: Researchers’ Night