Στατιστικά Στοιχεία

Χαρτογράφηση Εκπαιδευτικού Πεδίου Ανώτερης Εκπαίδευσης

Η έκθεση Χαρτογράφησης του Εκπαιδευτικού Πεδίου Ανώτερης Εκπαίδευσης αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τη σύνθεση του φοιτητικού πληθυσμού των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, ανά ακαδημαϊκό έτος, ως προς προσωπικές/δημογραφικές μεταβλητές (π.χ. φύλο, χώρα προέλευσης κ.λπ.) και εκπαιδευτικές μεταβλητές (π.χ. επίπεδο σπουδών, έτος σπουδών, επιστημονικό πεδίο προγράμματος σπουδών κ.λπ.).

Ακαδημαϊκό ΈτοςΈκθεσηΠερίληψη
2021-2022
2020-2021
2019-2020  
2018-2019  
2017-2018  
2016-2017  
2015-2016  
2014-2015  
2013-2014