Εργασιακή Απασχόληση

Επιτρέπεται η μερική απασχόληση σε φοιτητές, αφού πρώτα υποβληθεί αίτηση και εξασφαλιστεί η σχετική άδεια από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.